Kategórie

BEZPEČNOSŤ

Naša spoločnosť implementovala do svojich webových stránok a domény WORLD'S postupy, ktoré zabezpečujú pre návštevníkov, užívateľov a zákazníkov ich bezpečnosť z hľadiska Ochrany osobných údajov a zadávania citlivých informácií.

Doména World's a webové stránky spoločnosti ETHOS Technology, ktorá prevádzkuje elektronický obchod World's, sú zabezpečené platným bezpečnostným SSL certifikátom od spoločnosti DigiCert Inc..
DigiCert Inc. je jednou z najväčších bezpečnostných a certifikačných autorít na svete poskytujúca SSL certifikáty. DigiCert Inc. je popredným poskytovateľom digitálnych certifikátov na svete.
Dôležité je, aby všetky Osobné údaje, názvy, adresy, heslá, čísla platobných kariet, čísla účtov a ostatné dôverné informácie, ktoré sú zadávané a prenášané Internetom, boli Zašifrované a chránené pred útokmi. Bezpečnostné certifikáty DigiCert Inc., používajú najväčšie spoločnosti na svete. DigiCert Inc. spolupracuje so špičkovými svetovými značkami aby zabezpečil neustálu inováciu svojich produktov. Zjednodušuje SSL/TLS a PKI a poskytuje riešenia identity, autentifikácie a šifrovania pre web a internet vecí. Pre DigiCert Inc. je určujúcim presvedčenie, že bezpečnosť internetu môže byť ľudská a jednoduchá.

To, či je Doména a webové stránky chránené bezpečnostným certifikátom SSL, môže každý návštevník, používateľ a zákazník zistiť podľa toho, či sa v lište prehliadača nachádza ikona zeleného zámku alebo zelená lišta. Po kliknutí na zelený zámok alebo lištu, si môže návštevník zobraziť informácie o Zabezpečenom pripojení a SSL certifikáte. Takisto názov domény musí byť v tvare https://doména.sk ( com, eu a podobne ).

Spoločnosť ETHOS Technology, prevádzkujúca elektronický obchod World's, používa pre Úhradu za zakúpené produkty a služby Platobnú bránu TrustPay a Platobnú bránu PayPal. Zákazník má tiež možnosť vykonať úhradu za tovar alebo služby, platbou v hotovosti u kuriéra prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

Platobná brána TrustPay je regulovaná Národnou bankou Slovenska a je členom VISA, Mastercard a UnionPay. Všetky Platobné operácie prebiehajú na zabezpečených certifikovaných platformách, ktoré spĺňajú najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Pri platbe prevodom sú všetky zadávané citlivé informácie Zákazníka ( prihlasovacie údaje k účtu, heslá a pod. ) zadávané a aj samotné potvrdenie platby je vykonávané v bezpečnom prostredí Internet Bankingu Zákazníkovej banky, nie na TrustPay bráne. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.
Takisto pri platbe kartou sú citlivé údaje z karty Zákazníka ( číslo karty, CVV kód a dátum expirácie ) po potvrdení platby automaticky zašifrované. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.
Zákazník nemusí mať v TrustPay účet. Za finančné transakcie, platby za tovar, Zákazník neplatí žiadne poplatky. Platba Zákazníka je okamžite identifikovaná a obchodník v priebehu 2 minút až 2 hodín je o platbe informovaný a vie Zákazníkovi okamžite poskytnúť objednaný tovar alebo služby.

Platobná brána PayPal zabezpečuje všetky finančné transakcie nepretržitým sledovaním, bezpečnou šifrovacou technológiou a ochranou proti podvodom, tak, aby všetky Platby boli pod neustálou kontrolou.
Zákazník nemusí mať v PayPal účet. Pokiaľ Zákazník má svoj PayPal účet, nemusí mať na svojom PayPal účte žiadne finančné prostriedky.
Zákazník po uložení Objednávky a presmerovaní na stránku PayPal, môže sa ešte pred zaplatením kúpnej ceny vrátiť na stránku obchodníka a platba za tovar bude zrušená.
Zákazník za platby cez PayPal účet neplatí žiadne poplatky. Poplatky platí príjemca platieb.
Platba prostredníctvom Platobnej brány PayPal prebieha tak, že suma bude stiahnutá zo Zákazníkovho bankového konta prostredníctvom platobnej karty ( tak, akoby platil kartou v kamennom obchode ). Tak je zaistené, že Zákazník v podstate zaplatí platobnou kartou, ale jej číslo nemusí poskytovať obchodníkovi, na ktorého E - Shope nakupuje. Peniaze môže Zákazník poslať na akýkoľvek PayPal účet, alebo dokonca len na E - Mailovú adresu.
Všetky osobné údaje má k dispozícií iba spoločnosť PayPal a žiadnym tretím stranám ich neposkytuje. Celý systém PayPal je prepojený len pomocou E - Mailových adries, ktoré vystupujú pri transakciách ako jediné identifikačné údaje.

Platba za tovar a služby v hotovosti. Zákazník má možnosť zaplatiť za tovar a služby aj v hotovosti, buď kuriérovi prepravnej spoločnosti alebo priamo zástupcovi spoločnosti ETHOS Technology, prevádzkujúcej elektronický obchod World's.
Pri Platbe v hotovosti, je Zákazníkovi vždy vydaný doklad o Platbe a súvisiace doklady k zakúpenému tovaru alebo službe, ako Dodací a Záručný list a Faktúra.
Naša spoločnosť ETHOS Technology, má vypracovaný a implementovaný systém Ochrany osobných údajov v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 ( ďalej len „GDPR“ ) a v súlade s §19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len Zákon ).

Poskytnutie Osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E - Shop.

Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu
- právo podať návrh na začatie konania podľa §100, Zákona č. 18/2018 Z. z..
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk

Ďalšie informácie sú dostupné v spodnej časti každej stránky elektronického obchodu World's.

Back to Top