Kategórie

Optické mechaniky - Externé USB 3.1

Optické mechaniky sú zariadenie používané v počítači-Interné optické mechaniky, alebo mimo počítača-Externé optické mechaniky, ktoré sú k počítaču pripojené pomocou dátového kábla USB. Používajú sa pre čítanie alebo zápis dát na vymeniteľné optické dátové médium. Čítanie alebo zápis na dátové médium prebieha bez kontaktne laserom. Poznáme rôzne typy optických mechaník a ich kombinácií pre čítanie a zápis údajov na optický disk, médium. Či už ide o Internú optickú mechaniku alebo Externú, zaraďujeme tieto zariadenia medzi Periférie počítača. Optické médiá vo výpočtovej technike používame pre uchovávanie, archiváciu, prenos a výmenu dát. Nie sú však vhodné pre okamžité čítanie a zápis dát, tu už potom skôr používame elektronické Flash pamäte.
Pre čítanie alebo zápis sa používa optický disk. Najčastejšie má priemer 12 cm, ale používajú sa aj optické disky s priemerom 8 cm. Samotné čítanie dát spočíva v bodových zmenách odrazivosti média. Plocha optického média je osvetlená laserom a svetlocitlivý snímač sníma odrazené svetlo. Snímač vyhodnocuje množstvo odrazeného svetla ako logickú nulu alebo logickú jednotku. Dáta na optickom médiu sú uložené v dlhej špirále, ktorá začína od stredu média. Optické médiá bývajú vyrobené z polykarbonátového pružného výlisku, na ktorý je nanesená svetloodrazivá vrstva. Táto vrstva môže byť aj s obsahom zlata alebo striebra a pokrýva ju ochranný lak. Optické médiá sa vyrábajú lisovaním. Samotný záznam sa môže vyrábať lisovaním povrchu matrice do polykarbonátu. Má dlhšiu životnosť. Zmena odrazivosti je dosiahnutá priehlbeninkami v povrchu odrazivej vrstvy. Pri tzv. napaľovaných optických médiách je zmena odrazivosti dosiahnutá zmenou farby jednotlivého bodu–tmavší bod menej odráža svetlo.
Štandardný formát veľkosti optických mechaník je 5.25“. Ide o plechové šasi, ktoré obsahuje mechanizmus pre zavedenie média, motory na pohon–rotáciu média a Mechanický vozík alebo Rotačný mechanizmus s optickou sústavou a laserom. Ďalej sa tu nachádzajú dosky s elektronickými a riadiacimi obvodmi, radiče, prevodníky a komunikačné rozhranie. Všetky dnešné optické mechaniky majú spätnú kompatibilitu vzhľadom k tomu, že optické záznamové média sa vyrábajú v rovnakých mechanických rozmeroch. Líšia sa len hrúbkou, ktorá je pre DVD o čosi väčšia. Významným bodom vo vývoji zapisovacích mechaník bolo zavedenie tzv. buffer underrun technológie, ktorá umožnila prerušiť napaľovací dátový tok a tým počkať za pomalším počítačom, čo umožnilo zvyšovať rýchlosť napaľovania dátového toku.
V súčasnosti sa vyrábajú rôzne typy optických mechaník a médií a vymenovať ich je ťažké, vzhľadom k tomu, že sa vyrábali aj mnohé klony a kombinácie podľa typu podporovaných médií. Každá optická mechanika má stanovené rýchlosti pre čítanie a zápis dát. Treba si uvedomiť, že nie je vhodné využívať pri zápise dát vždy tú najvyššiu rýchlosť zápisu. Hlavne to platí pri zápise audio a video formátov. Vhodné je pri týchto formátoch použiť vždy len rýchlosť rovnajúcu sa 1/3 maximálnej rýchlosti zápisu na médium. Najčastejšie sa používajú optické mechaniky typu DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM. Tieto optické mechaniky čítajú a zapisujú na médiá typu CD-R, CD-RW, CD+R, CD+RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RAM a čítajú DVD-ROM.
CD formát je najstaším typom optických médií. Je to univerzálne médium pre všetky digitálne dáta s kapacitou 700MB. DVD formát bol vyvinutý pre video dáta a zodpovedá tomu aj jeho kapacita 4,7GB a v prípade dvojitej napaľovacej vrstvy tzv. DL-Dual Layer to je 8,5GB. Blu-Ray formát je najmodernejšou technológiou. Má niekoľkonásobne vyššiu kapacitu ako DVD formát. Môžete naň uložiť 25GB a pri dvoch vrstvách 50GB dát, čo vyhovuje aj formátom videí 4K bez straty zvuku. Sú však už dnes vyvinuté aj Blu-Ray disky s viacerými vrstvami a možnosťou uloženia dát v kapacite napr. aj 256GB. Označenie formátu RW, napr. CD-RW alebo DVD-RW znamená, že na takéto optické médiá môžete zapisovať dáta aj opakovane. Samostatným formátom je formát M-DISC. Nejde o nový formát. Dnes, keď sa vo väčšine notebookov už nepoužíva optická mechanika, je tu formát M-DISC, ktorým dokážete archivovať dáta až na 1000 rokov, ako uvádza výrobca. Aj keď to možno brať s rezervou, lebo ťažko je to odskúšať, v každom prípade ide o podstatne dlhšiu dobu archivácie ako na klasické médiá. Väčšina dnešných Optických mechaník dokáže čítať formát M-DISC. Pokiaľ však chcete aj napaľovať M-DISC optické médiá, musí Vaša mechanika tento formát podporovať a samozrejme musíte aj použiť médiá formátu M-DISC. Životnosť napálených CD, DVD a Blu-Ray médií je častým predmetom diskusií. Teoreticky za optimálnych podmienok skladovania by mali byť tieto médiá čitateľné po dobu niekoľkých desiatok rokov, ale stáva sa, že niektoré médiá, napr. tzv. No Name, sú ťažko čitateľné po niekoľkých rokoch a ak uložíte optické médiá na miesto, kde svieti slnečný svit, môžete sa s nimi rozlúčiť aj po niekoľkých týždňoch. Životnosť optických médií rieši formát M-DISC, kde záznamová vrstva je vyrobená z podstatne odolnejšej zmesi kovových častí, napr. titánu a zlata a špeciálnej záznamovej vrstvy nesúcej rytinu uložených informácií. Vďaka tomu je záznam odolný proti svetlu, teplu a vlhkosti. Archivácia na Blu-Ray M-Disc disky je pravdepodobne najlepšou súčasnou voľbou, ako si uchovať svoje informácie po dlhú dobu na digitálnych médiách.

5 Položka(y)

Tabuľka  Zoznam 

Nastaviť zostupne

5 Položka(y)

Tabuľka  Zoznam 

Nastaviť zostupne
Neváhajte nás kontaktovať. S výberom Vám radi pomôžeme.

Back to Top