Kategórie

KONTAKT

Kontaktná adresa a pracovná doba Predávajúceho:
ETHOS Technology, s.r.o.,
Tatranská 101
974 11 Banská Bystrica
Pracovná doba:
Pondelok - Piatok od 07,00 - 17,00
Sobota 07,00 - 13,00
Objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického systému E-Shop sú prijímané a spracovávané Nepretržite.

Obchodné údaje Predávajúceho:
ETHOS Technology, s.r.o.,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Číslo vložky: 14726/S
IČO: 44099207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Telefón: 0907837484
E-Mail: sales@worlds.sk.

Konateľ spoločnosti:
PhDr. Ivan Fencl

Banka:
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK04 1100 0000 0026 2823 6093
č. účtu: 2628236093/1100
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI ), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, E-Mail: bb@soi.sk URL:www.soi.sk.

Back to Top