Kategórie

PLATOBNÉ PODMIENKY

V SÚLADE S ČLÁNKOM Č. 7 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH POMIENOK PRE FYZICKÉ OSOBY

Informácie o tom, ako si vybrať Spôsob platby sú uvedené v Článku 7 VOP PLATOBNÉ PODMIENKY.

7.1 Za tovar a služby zakúpené v E - Shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a.) platba na Dobierku - platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru,
b.) platba pri Osobnom prevzatí - platíte priamo zástupcovi Predávajúceho pri prevzatí tovaru v rámci Banskej Bystrice, po dohode s Predávajúcim v ktorý deň a na ktoré miesto si žiadate doručiť zakúpený tovar,
c.) platba na základe vystavenej Faktúry na tovar alebo služby Predávajúcim.

Back to Top