Kategórie

2 GB - Servery, príslušenstvo a komponenty

Serverové riešenia, servery, ponúkajú široké možnosti využitia hlavne vo veľkých organizáciách. Servery sa však často používajú aj v menších firmách, alebo ich využívajú aj jednotlivci v domácnostiach, prípadne malých organizáciách. Server je vo svojej podstate počítač, ktorý sa v rámci modelu server - klient využíva pre poskytovanie softvérových služieb pre ďalšie počítače spracovávaním ich požiadaviek. Počítače si prostredníctvom serveru môžu vymieňať medzi sebou údaje alebo pristupovať k dátam uloženým na serveri. Server takisto v rámci softvéru môže poskytovať klientským aplikáciam a počítačom dáta alebo funkcionalitu uloženú na serveri alebo v databáze. Vzhľadom k tomu, že server je kľúčovým zariadením celej siete alebo aplikácie, využíva sa pre neho výkonnejší hardvér a programová výbava býva rozsiahlejšia ako je tomu u bežných počítačov. Na druhej strane sa u serverov často nepoužívajú niektoré prídavné komponenty, ako je napr. zvuková karta, ktoré sú pre chod servera zbytočné. Najdôležitejšou časťou servera je procesor, ktorý rieši veľa požiadaviek od užívateľov a musí byť preto čo najmenej poruchový a dostatočne výkonný. Dnes sa v serveroch používajú viaceré procesory súčasne, ktoré majú viac jadier. Nemenej dôležitou súčasťou serverov je fyzická pamäť. Môžete mať výkonný procesor alebo viac procesorov v jednom serveri, ak máte málo dostupnej pamäte, server nebude dostatočne výkonný. Na základe poskytovaných služieb rozdeľujeme servery do viacerých skupín. Sú to Webové servery - hosting webových stránok, Súborové servery - úložisko súborov a dát, Databázové servery - ukladanie dát v štruktúrovanom úložisku, Doménové servery - ukladanie domén a IP adries, Tlačové servery - vzdialený prístup tlačiarňam, Proxy servery - pripojenie k iným serverov, E - Mail servery - odosielanie a prijímanie E - Mailov, Aplikačné servery - prevádzka špecializovaných aplikácií, Licenčné servery - sprístupňovanie databázy softvérových licencií pre prevádzku s licenčným zabezpečením, ale aj iné. Ako softvér pre prevádzku serverov sa využíva hlavne Microsoft Windows Server, Linux, FreeBSD, MYSQL pre správu databáz a ďalšie.Z hľadiska prevedenia rozdeľujeme servery na Rack servery - konštrukcia umožňujúca ukladanie serverov do rackový skríň, Tower servery - využitie hlavne v menších organizáciách a u jednotlivcov, NAS servery - zdieľanie a automatické zálohovanie z viacerých zariadení, Blade servery - čo najväčšie zmenšenie, konektivita býva vyriešená pripojením do Blade skrinky.

Nie sú tu žiadne produkty zodpovedajúce výberu.

Výber a zostavenie serverového riešenia je pomerne zložitý a náročný proces. Neváhajte nás preto kontaktovať.

Back to Top