Kategórie produktov

KVALITA

Naša spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o., ktorá prevádzkuje elektronický obchod World's nakupuje sortiment ponúkaný prostredníctvom týchto webových stránok, len od Autorizovaných veľkoobchodných distribútorov pre Slovenskú republiku, ktorí tieto produkty a služby distribuujú od výrobcov na základe zmlúv s nimi uzavretých. Znamená to, že každý produkt alebo služba ma Autorizované servisné pokrytie v Slovenskej republike.

Pre kupujúcich - fyzické osoby, spotrebiteľov, sú tak zabezpečené Autorizované servisné služby, Záručná, Reklamačná oprava za dodržania podmienok stanovených zákonom, najmä so Zákonom č. 250/2007 Z. z. a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nájdete v dolnej časti každej stránky pod názvom Autorizovaná Slovenská distribúcia.

Back to Top