Kategórie

KVALITA

Naša spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o., ktorá prevádzkuje elektronický obchod World's nakupuje sortiment ponúkaný prostredníctvom týchto webových stránok, len od Autorizovaných veľkoobchodných distribútorov pre Slovenskú republiku, ktorí tieto produkty a služby distribuujú od výrobcov na základe zmlúv s nimi uzavretých. Znamená to, že každý produkt alebo služba ma Autorizované servisné pokrytie v Slovenskej republike.

Pre kupujúcich - fyzické osoby, spotrebiteľov, sú tak zabezpečené Autorizované servisné služby, Záručná, Reklamačná oprava za dodržania podmienok stanovených zákonom, najmä so Zákonom č. 250/2007 Z. z. a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nájdete v dolnej časti každej stránky pod názvom Autorizovaná Slovenská distribúcia.

Back to Top